Splošno

Kako se registriam v Ajpes?


Potek registracije v spletni portal AJPES, si lahko ogledate na sledečem videu.
Kako dodam objekt v RNO?


Registracija vašega nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO) je prikazana na sledečem videu.
Kako dodam poročevalca v eTurizem?


Za dodajanje poročevalca v eTurizem sledite postopku prikazanem v videu. Potrebno je kvalificirano digitalno potrdilo (KDP)!
Kako oddam mesečno poročilo v eTurizem?


Uporabnikom Snapguesta ni potrebno oddajati mesečnih poročil preko eTurizma, saj to lahko na enostavnejši način storijo preko aplikacije. Glej rubriko Mesečna poročila.
Ali moram še vedno poročati podatke na občino?


Dobili smo številna vprašanja o tem, ali je potrebno turistično takso in mesečna poročila poleg AJPES-u poročati še vaši občini. Za vas smo se pozanimali pri pristojnemu državnemu organu. Izvedeli smo, da velika večina občin kljub prehodnemu obdobju še ni pripravljena na novo poročanje ter da imajo težave pri pridobivanju podatkov. Nekatere občine so tudi pozvale lastnike, da podatke sporočijo na "star način". Novi zakon veleva, da je izvajalec nastanitvene dejavnosti dolžan poročati podatke le na AJPES. Vaša občina po novem pridobi podatke o številu opravljenih nočitev v vašem objektu ter znesku turističnih taks neposredno od AJPES-a. Aplikacija Snapguest avtomatsko posreduje vse podatke v AJPES-ovo aplikacijo eTurizem kar zadošča zakonu, zato izpis na "star način" ni možen. Predstavnica Mestne uprave Ljubljana (odgovorno oseba za pobiranje turističnih taks), je povedala, da lastniki (citiramo) "Lahko oddajo samo skupno število gostov in prenočitev" ter da ni potrebno ločiti med domačimi in tujimi gosti. Kaj storiti? Kljub temu, da podatkov po zakonu niste več dolžni poročati po starem, Vam svetujemo, da naredite posnetek zaslona "screen shoot" o poročilu turistične takse znotraj aplikacije, ter sliko pošljete pristojnim občinam.
Kaj je potrebno storiti z aplikacijo SnapGuest, kadar določeno obdobje ne oddajamo nastanitvenih kapacitet (npr. odjava sobodajalstva iz PRS-ja za določeno časovno obdobje)?


V aplikaciji SnapGuest ni potrebno ničesar spremeniti. Prav tako nam ni potrebno sporočiti, da trenutno ne oddajate nastanitvenih kapacitet. Ko se boste ponovno začeli ukvarjati z oddajanjem nastanitvenih kapacitet, aplikacije pričnete ponovno uporabljati na enak način, kot do sedaj. Pomembno! Aplikacije Snapguest za mirujoče obdobje ne izbrišite iz telefona, saj vam služi kot knjiga gostov. Poleg tega iz registra nastanitvenih obratov vašega nastanitvenega obrata ne izbrišite. Dovolj je, da se kot izvajalec nastanitvenega obrata DEAKTIVIRATE
Kako ponovno aktiviram SnapGuest kot sobodajalec - z novo matično številko?


V primeru, da ste sobodajalstvo konec lanskega leta zaprli in boste ali ste letos ponovno pričeli z oddajanjem vašega nastanitvenega obrata, morate za aktiviranje prijave gostov preko SnapGuesta narediti naslednje korake:

1.KORAK: VPIS V POSLOVNI REGISTER

Na AJPES-u se kot sobodajalec ponovno vpišete v Poslovni register Slovenije, kjer boste prejeli tudi novo matično številko.

2. KORAK: PREVZEM OBSTOJEČEGA OBRATA V RNO (vaša obstoječa 6 mestna RNO ID številka)

V registru nastanitvenih obratov kot sobodajalec z novo matično številko prevzemite vaš obstoječi ne aktivni nastanitveni obrat, katerega ste de-aktivirali lani ob prenehanju sobodajalstva. Za ta korak obstajajo tri možnosti:

 • Z digitalnim potrdilom ta korak lahko opravite sami,
 • Prevzem obrata vam ob vpisu v Poslovni register Slovenije lahko uredijo na AJPESU,
 • Proti plačilu ta korak lahko s pooblastilom opravimo mi,

3. KORAK: AKTIVIRAJTE ETURIZEM IN DODAJTE POROČEVALCA

Izvajalci z novo matično številko aktivirajte e-Turizem in ponovno dodajte Snapguest kot poročevalca.

 • Z digitalnim potrdilom lahko ta korak opravite sami,
 • Proti plačilu ta korak lahko s pooblastilom opravimo mi.

Pri dodajanju poročevalca v eTurizem si lahko pomagate z naslednji video posnetkom: https://www.youtube.com/watch?v=06zy7vyoCeQ.

Branje dokumentov

Ali je potrebno oddajati mesečna poročilo?Mesečno poročilo je potrebno oddati tudi, če za prijavo gostov uporabljate SnapGuest. Izpolnite ga v zavihku »mesečna poročila«. Vnesti je potrebno 4 podatke, in sicer: status obrata (odprt, zaprt), število dni obratovanja obrata, število prodanih nedeljivih enot in število pomožnih ležišč. Poročilo se oddaja med 1. in 10. dnem v mesecu za pretekli mesec.
V spodnjem videu si lahko ogledate, kako oddate mesečno poročilo.
Kako oddam mesečno poročilo?


V meniju izberemo možnost Mesečna poročila. Za kreiranje novega poročila pritisnemo + v spodnjem desnem kotu. Izpolnimo vse potrebne podatke ter pritisnemo shrani. Mesečno poročilo bo avtomatsko posredovano v eTurizem.
Kako določim število prodanih nedeljivih enot?


Število (ene) prodane nedeljive nastanitvene enote je opredeljeno s številom dni, ko je bila enota prodana oz. zasedena.
Primer:
- če en turist v dvoposteljni sobi prenoči 5-krat, je to 5 prodanih enot v mesecu;
- če tričlanska družina v večposteljni sobi prenoči 5-krat, je to 5 prodanih enot v mesecu;
- če štiričlanska družina v apartmaju prenoči 5-krat, je to prav tako 5 prodanih enot v mesecu.
Pri oddajanju mesečnega poročila se upošteva število vseh prodanih nedeljivih nastanitvenih enot skupaj v opazovanem mesecu v vašem nastanitvenem obratu.
Kje lahko oddam mesečna poročila, ki jih nisem pravočasno oddal preko aplikacije SnapGuest?


Mesečno poročilo se oddaja med 1. in 10. dnem v mesecu, in sicer za pretekli mesec. Oddaja mesečnih poročil za več kot mesec dni nazaj ni možna!

V kolikor ste za pretekli/pretekle mesece pozabili oddati mesečno poročilo, ki se preko portala AJPES posreduje naprej na Statistični urad Republike Slovenije, lahko pošljete podatke, ki jih izpolnite v mesečnem poročilu (status poročila, število dni v mesecu obratovanja objekta, število prodanih nedeljivih nastanitvenih enot in število dodatnih oz. pomožnih ležišč) za vsak mesec posebej.

Te podatke posredujete na naslednji elektronski naslov: turizem.surs@gov.si.

Gosti

Kaj je SnapGuest-ov Channel Manager?


Channel manager je sinhronizator prodajnih kanalov, ki omogoča, da lahko vse vaše prodajno-rezervacijske kanale (npr. booking.com, airbnb…) med seboj povežete in z njimi upravljate preko enotnega rezervacijskega koledarja. Razpoložljivost vašega obrata se samodejno prilagaja rezervacijam na vseh vaših prodajnih mestih. Ob prejetju rezervacije na enem prodajnem kanalu, SnapGuestov channel manager ostalim prodajnim kanalom sporoči, da soba ni več na voljo. Rezervacije, ki dospejo preko rezervacijskih kanalov, se uvozijo v koledar, ki omogoča pregled in urejanje vseh rezervacij. Na voljo je tudi možnost ročnega vnosa za direktne rezervacije brez provizije (rezervacije po telefonu, po mailu ipd.). Z uporabo SnapGuest-ovega channel manager-ja lahko vaš nastanitveni obrat brezskrbno oglašujete na več različnih prodajno rezervacijskih kanalih, saj nevarnosti overbookinga ni več.
Ali se rezervacije, ki dospejo preko prodajno-rezervacijskih kanalov, samodejno uvozijo v SnapGuest-ov koledar?


Vse rezervacije, ki dospejo preko prodajno rezervacijskih kanalov se v koledar uvozijo samodejno. Ob prejetju nove rezervacije ali kakršne koli spremembe rezervacije v aplikaciji prejmete obvestilo
Kaj se zgodi, če v SnapGuestov koledar rezervacijo vnesemo ročno? Ali se bo status sobe/apartmaja na ostalih prodajno rezervacijskih kanalih prikazal kot nerazpoložljiv?


Rezervacija, ki je bila vnešena direktno, velja za potrjeno rezervacijo. To pomeni, da je nastanitveni obrat za izbran termin na ostalih prodajno rezervacijskih kanalih označen kot nerazpoložljiv.
Kateri postopek je najustreznejši za spoznavanje funkcij Channel Managerja? Kaj je potrebno nastaviti, da lahko pričnem s testiranjem?


Ob aktivaciji nadgradnje SnapGuesta prejmete elektronsko sporočilo s podrobnimi navodili in postopki, ki jim sledite. V zavihku “sobe” je pomembno, da je vnešena vsaj ena nastanitvena enota. Izpolniti je potrebno naslednja polja: ime sobe (sem lahko vnesete tudi številko, v primeru, da imate sobe oštevilčene), tip nastanitve, privzeta cena (bazna cena), število stalnih ležišč in število dodatnih ležišč. V kolikor zavihka “sobe” ne izpolnite, vam bo aplikacija v koledarju javljala napako “ni sob”. V zavihku “sobe” room (prednastavljeno) spremenite podatki, da bodo ti ustrezali vašemu nastanitvenemu obratu. Pred dodajanjem novih nastanitvenih enot morajo biti vsa polja izpolnjena. V nasprotnem primeru upravljanje z rezervacijami ni možno.
Kakšno ceno naj vnesem v zavihku “sobe”?


Cena, vnešena v zavihku sobe, predstavlja osnovno ceno določene enote (soba,apartma ipd.). Vnešena cena se uvozi v privzeti cenik, in predstavlja osnovo za nadaljne spremembe cene. Osnovne cene lahko kasneje spreminjate.
Kaj omogoča privzeti cenik?


V zavihku privzeti cenik je možno spreminjati ceno za določena časovna obdobja kot tudi osnovno ceno. Ceno je možno nastaviti za vsako posamezno nastanitveno enoto posebej. V primeru, da v “privzetem ceniku” ni vnešenega nobenega časovnega obdobja (npr 11.11.2018-12.12.2018) in da za obdobje ni vnešena nova cena, potem aplikacija za tisto obdobje upošteva osnovno ceno.
Kako se določi cene za posamezne prodajne kanale?


V zavihku ceniki se s pritiskom na “+” pojavi polje, kamor vnesete cenik, ki bo veljal za v seznamu izbran prodajni kanal. Cenik poimenujete po prodajnem kanalu, na katerem želite imeti določeno ceno, izbrani prodajni kanal pa spodaj odkljukajte. Vidna so vsa obdobja, ki ste jih nastavili v privzetem ceniku. Ceno na določenem kanalu regulirate s “premico spremembe.” Cena za posamezni kanal se spreminja glede na izbrani odstotek. Premik premice v levo pomeni nižanje cene, premik v desno pa ceno poviša. Vaša nova cena za izbrani prodajni kanal je osnovna cena x izbrani odstotek na premici.
Katere so glavne funkcije, ki jih omogoča koledar rezervacij?


Koledar rezervacij nudi pregled nad vsemi rezervacijami, torej nad rezervacijami, ki dospejo preko prodajnih kanalov in rezervacij, ki so vnešene direktno v SnapGuest aplikacjo. Ena izmed pomembnejših prednosti je ta, da so rezervacije, opravljene preko prodajnih kanalov, samodejno uvožene v koledar. Vsako izmed rezervacij je možno urediti oz. spremeniti. Na voljo so naslednje funkcije: Pregled rezervacije (pregled podatkov o gostu); Urejanja rezervacije (urejanje podatkov o gostu, urejanje datuma prihoda in odhoda, dodajanje števila gostov, premik rezervacije, podaljšanje rezervacije); Premik rezervacije v smeri levo in desno - premik po koledarju (po datumih); Premik rezervacije v smeri gor in dol - premik iz ene nastanitvene enote v drugo; Podaljašnje rezervacije - za določeno št. dni; Preklic nočitve (funkcija je delujoča samo pri rezervaciji, ki je daljša od 1 nočitve ) Preklic rezervacije oz. stornacija (sobe se sprosti na vseh prodajnih kanalih!) Polje “zgodovina sprememb” pri vsaki rezervaciji omogoča pregled sprememb, ki so bile narejene za rezervacijo.
Kaj pomeni “Gost se prijavlja ali odjavlja ločeno” ?


Pomeni, da se gost prijavlja ločeno od datumov rezervacije. Primer: Pričakujemo 4 goste, ki bodo ostali 3 noči. Za eno osebo vemo, da oddide eno noč prej kot ostali. To osebo prijavimo “ločeno od rezervacije”, saj za ostale 3 osebe SnapGuest zabeleži takšen čas bivanja, kot je bila narejena rezervacija.
Katera polja v novi rezervaciji je potrebno obvezno izpolniti?


Nujno je potrebno izpolniti polje ime gosta. Zaradi boljše preglednosti rezervacij je priporočljivo, da so vsa polja pri vnosu nove rezervacije izpolnjena.
Pri ročno vneseni rezervaciji se pojavi šifra rezervacije: SG-3 številke-18. Kaj šifra pomeni?


Rezervacija, ki je v koledarju vidna s šifro SG pomeni, da gre za rezervacijo, ki je bila v SnapGuest vnešena ročno. Vse ostale rezervacije, ki dospejo preko prodajno-rezervacijskih kanalov, imajo drugačno šifro (npr. samo številke ipd).
Pri hitrem pregledu rezervacije je zabeležen samo znesek storitve nočitve. Ali je potrebno znesek turistične takse vnesti ročno?


Ne, turistična taksa se zabeleži šele po tem, ko gosta prijavite preko rezervacije (ikona trikotnik s klicajem). Podatki o gostu se od tu odpošljejo na AJPES, vidni pa so prav tako v zavihku knjiga gostov.
Čemu služi gumb “tiskaj” pri posamezni rezervaciji?


Kmalu bo na voljo tudi davčna blagajna, ki bo omogočala izstavljanje davčno potrjenih računov. S pritiskom na gumb “tiskaj” bo možno natisniti davčno potrjeni račun.
Ali bo Channel manager plačljiva funkcija?


Da, Channel manager je plačljiva funkcija SnapGuesta. Cena zavisi od števila prodajno-rezervacijskih kanalov, ki jih uporabljate. Cena do vključno 5 prodajnih kanalov znaša 250€ za celoletni zakup. Pred nakupom je možna uporaba “free trial” oz. testno obdobje, kjer funkcije Channel managerja 14- dni brezplačno testirate.
Kako vzpostavim povezavo med SnapGuestom in mojimi prodajno rezervacijskimi kanali?


Ko boste v aplikaciji nastavili podatke o sobah in cenike, si na Snapguestovi spletni strani rezervirajte telefonski termin, da bomo skupaj vzpostavili povezavo aplikacije z vašimi prodajnimi kanali.
Kaj je funkcija zavihka “rezervacije”?


Zavihek rezervacije v nadgrajenem SnapGuestu predstavlja glavno stran aplikacije. Tu dostopate do pregleda nad rezervacijami, prihodi, odhodi ter do osnovnih statističnih podatkov. Ta zavihek je zelo uporaben za zaposlene, tako za receptorje, da imajo nadzor nad dnevnimi prihodi in odhodi, kot tudi čistilke, ki imajo pregled nad tem, katere sobe so pripravljene za čiščenje. Zasedenost, prikazana v glavi strani se preračunava na dnevni, mesečni in letni bazi.
Zakaj je dobro uporabljati CM in kaj so prednosti prodaje preko večih prodajno rezervacijskih kanalov?


Povečanje števila prodajnih kanalov, na katerih oddajate svoje nastanitvene kapacitete, pripomore k večji vidnosti nastanitvenega obrata. To vam prinaša boljšo zasedenost ter možnost doseganja boljših cen, kar prinaša boljši zaslužek. Prav tako s pomočjo oglaševanja na ciljnih prodajno rezervacijskih kanalih lahko dosežete natančno željeni segment kupcev. Nastaniteni obrat, ki je viden na večih PRK (booking.com, expedia, agoda, Airbnb) ima večje možnosti zasedenosti, kot nastanitveni obrat, ki je viden samo na enem kanalu. Primer: za določen termi nihče ne opravi rezervacije preko Bookinga. Soba ostane nezasedena. Več kanalov: za tisti termin, ki na bookingu ostane nezaseden, ga zasede gost, ki rezervira preko expedie.

Višja zasedenost nastanitvenega obrata generira večji prihodek. Oglaševanje nastanitvenih kapacitet na prodajnih kanalih običajno ni plačljiva storitev, povzroči pa nastanek stroška provizije za posamezno rezervacijo. Višine provizij so si med seboj precej različne, večinoma pa se gibljejo med 5 in 15-odstotki.

Nastanitveni obrati

Kako se registriam v Ajpes?


Potek registracije v spletni portal AJPES, si lahko ogledate na sledečem videu.
Kako dodam objekt v RNO?


Registracija vašega nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO) je prikazana na sledečem videu.
Kako dodam poročevalca v eTurizem?


Za dodajanje poročevalca v eTurizem sledite postopku prikazanem v videu. Potrebno je kvalificirano digitalno potrdilo (KDP)!
Kako oddam mesečno poročilo v eTurizem?


Uporabnikom Snapguesta ni potrebno oddajati mesečnih poročil preko eTurizma, saj to lahko na enostavnejši način storijo preko aplikacije. Glej rubriko Mesečna poročila.
Ali moram še vedno poročati podatke na občino?


Dobili smo številna vprašanja o tem, ali je potrebno turistično takso in mesečna poročila poleg AJPES-u poročati še vaši občini. Za vas smo se pozanimali pri pristojnemu državnemu organu. Izvedeli smo, da velika večina občin kljub prehodnemu obdobju še ni pripravljena na novo poročanje ter da imajo težave pri pridobivanju podatkov. Nekatere občine so tudi pozvale lastnike, da podatke sporočijo na "star način". Novi zakon veleva, da je izvajalec nastanitvene dejavnosti dolžan poročati podatke le na AJPES. Vaša občina po novem pridobi podatke o številu opravljenih nočitev v vašem objektu ter znesku turističnih taks neposredno od AJPES-a. Aplikacija Snapguest avtomatsko posreduje vse podatke v AJPES-ovo aplikacijo eTurizem kar zadošča zakonu, zato izpis na "star način" ni možen. Predstavnica Mestne uprave Ljubljana (odgovorno oseba za pobiranje turističnih taks), je povedala, da lastniki (citiramo) "Lahko oddajo samo skupno število gostov in prenočitev" ter da ni potrebno ločiti med domačimi in tujimi gosti. Kaj storiti? Kljub temu, da podatkov po zakonu niste več dolžni poročati po starem, Vam svetujemo, da naredite posnetek zaslona "screen shoot" o poročilu turistične takse znotraj aplikacije, ter sliko pošljete pristojnim občinam.
Kaj je potrebno storiti z aplikacijo SnapGuest, kadar določeno obdobje ne oddajamo nastanitvenih kapacitet (npr. odjava sobodajalstva iz PRS-ja za določeno časovno obdobje)?


V aplikaciji SnapGuest ni potrebno ničesar spremeniti. Prav tako nam ni potrebno sporočiti, da trenutno ne oddajate nastanitvenih kapacitet. Ko se boste ponovno začeli ukvarjati z oddajanjem nastanitvenih kapacitet, aplikacije pričnete ponovno uporabljati na enak način, kot do sedaj. Pomembno! Aplikacije Snapguest za mirujoče obdobje ne izbrišite iz telefona, saj vam služi kot knjiga gostov. Poleg tega iz registra nastanitvenih obratov vašega nastanitvenega obrata ne izbrišite. Dovolj je, da se kot izvajalec nastanitvenega obrata DEAKTIVIRATE
Kako ponovno aktiviram SnapGuest kot sobodajalec - z novo matično številko?


V primeru, da ste sobodajalstvo konec lanskega leta zaprli in boste ali ste letos ponovno pričeli z oddajanjem vašega nastanitvenega obrata, morate za aktiviranje prijave gostov preko SnapGuesta narediti naslednje korake:

1.KORAK: VPIS V POSLOVNI REGISTER

Na AJPES-u se kot sobodajalec ponovno vpišete v Poslovni register Slovenije, kjer boste prejeli tudi novo matično številko.

2. KORAK: PREVZEM OBSTOJEČEGA OBRATA V RNO (vaša obstoječa 6 mestna RNO ID številka)

V registru nastanitvenih obratov kot sobodajalec z novo matično številko prevzemite vaš obstoječi ne aktivni nastanitveni obrat, katerega ste de-aktivirali lani ob prenehanju sobodajalstva. Za ta korak obstajajo tri možnosti:

 • Z digitalnim potrdilom ta korak lahko opravite sami,
 • Prevzem obrata vam ob vpisu v Poslovni register Slovenije lahko uredijo na AJPESU,
 • Proti plačilu ta korak lahko s pooblastilom opravimo mi,

3. KORAK: AKTIVIRAJTE ETURIZEM IN DODAJTE POROČEVALCA

Izvajalci z novo matično številko aktivirajte e-Turizem in ponovno dodajte Snapguest kot poročevalca.

 • Z digitalnim potrdilom lahko ta korak opravite sami,
 • Proti plačilu ta korak lahko s pooblastilom opravimo mi.

Pri dodajanju poročevalca v eTurizem si lahko pomagate z naslednji video posnetkom: https://www.youtube.com/watch?v=06zy7vyoCeQ.

Poročilo turistične takse

Kako se registriam v Ajpes?


Potek registracije v spletni portal AJPES, si lahko ogledate na sledečem videu.
Kako dodam objekt v RNO?


Registracija vašega nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO) je prikazana na sledečem videu.
Kako dodam poročevalca v eTurizem?


Za dodajanje poročevalca v eTurizem sledite postopku prikazanem v videu. Potrebno je kvalificirano digitalno potrdilo (KDP)!
Kako oddam mesečno poročilo v eTurizem?


Uporabnikom Snapguesta ni potrebno oddajati mesečnih poročil preko eTurizma, saj to lahko na enostavnejši način storijo preko aplikacije. Glej rubriko Mesečna poročila.
Ali moram še vedno poročati podatke na občino?


Dobili smo številna vprašanja o tem, ali je potrebno turistično takso in mesečna poročila poleg AJPES-u poročati še vaši občini. Za vas smo se pozanimali pri pristojnemu državnemu organu. Izvedeli smo, da velika večina občin kljub prehodnemu obdobju še ni pripravljena na novo poročanje ter da imajo težave pri pridobivanju podatkov. Nekatere občine so tudi pozvale lastnike, da podatke sporočijo na "star način". Novi zakon veleva, da je izvajalec nastanitvene dejavnosti dolžan poročati podatke le na AJPES. Vaša občina po novem pridobi podatke o številu opravljenih nočitev v vašem objektu ter znesku turističnih taks neposredno od AJPES-a. Aplikacija Snapguest avtomatsko posreduje vse podatke v AJPES-ovo aplikacijo eTurizem kar zadošča zakonu, zato izpis na "star način" ni možen. Predstavnica Mestne uprave Ljubljana (odgovorno oseba za pobiranje turističnih taks), je povedala, da lastniki (citiramo) "Lahko oddajo samo skupno število gostov in prenočitev" ter da ni potrebno ločiti med domačimi in tujimi gosti. Kaj storiti? Kljub temu, da podatkov po zakonu niste več dolžni poročati po starem, Vam svetujemo, da naredite posnetek zaslona "screen shoot" o poročilu turistične takse znotraj aplikacije, ter sliko pošljete pristojnim občinam.
Kaj je potrebno storiti z aplikacijo SnapGuest, kadar določeno obdobje ne oddajamo nastanitvenih kapacitet (npr. odjava sobodajalstva iz PRS-ja za določeno časovno obdobje)?


V aplikaciji SnapGuest ni potrebno ničesar spremeniti. Prav tako nam ni potrebno sporočiti, da trenutno ne oddajate nastanitvenih kapacitet. Ko se boste ponovno začeli ukvarjati z oddajanjem nastanitvenih kapacitet, aplikacije pričnete ponovno uporabljati na enak način, kot do sedaj. Pomembno! Aplikacije Snapguest za mirujoče obdobje ne izbrišite iz telefona, saj vam služi kot knjiga gostov. Poleg tega iz registra nastanitvenih obratov vašega nastanitvenega obrata ne izbrišite. Dovolj je, da se kot izvajalec nastanitvenega obrata DEAKTIVIRATE
Kako ponovno aktiviram SnapGuest kot sobodajalec - z novo matično številko?


V primeru, da ste sobodajalstvo konec lanskega leta zaprli in boste ali ste letos ponovno pričeli z oddajanjem vašega nastanitvenega obrata, morate za aktiviranje prijave gostov preko SnapGuesta narediti naslednje korake:

1.KORAK: VPIS V POSLOVNI REGISTER

Na AJPES-u se kot sobodajalec ponovno vpišete v Poslovni register Slovenije, kjer boste prejeli tudi novo matično številko.

2. KORAK: PREVZEM OBSTOJEČEGA OBRATA V RNO (vaša obstoječa 6 mestna RNO ID številka)

V registru nastanitvenih obratov kot sobodajalec z novo matično številko prevzemite vaš obstoječi ne aktivni nastanitveni obrat, katerega ste de-aktivirali lani ob prenehanju sobodajalstva. Za ta korak obstajajo tri možnosti:

 • Z digitalnim potrdilom ta korak lahko opravite sami,
 • Prevzem obrata vam ob vpisu v Poslovni register Slovenije lahko uredijo na AJPESU,
 • Proti plačilu ta korak lahko s pooblastilom opravimo mi,

3. KORAK: AKTIVIRAJTE ETURIZEM IN DODAJTE POROČEVALCA

Izvajalci z novo matično številko aktivirajte e-Turizem in ponovno dodajte Snapguest kot poročevalca.

 • Z digitalnim potrdilom lahko ta korak opravite sami,
 • Proti plačilu ta korak lahko s pooblastilom opravimo mi.

Pri dodajanju poročevalca v eTurizem si lahko pomagate z naslednji video posnetkom: https://www.youtube.com/watch?v=06zy7vyoCeQ.

Mesečna poročila

Kaj je SnapGuest-ov Channel Manager?


Channel manager je sinhronizator prodajnih kanalov, ki omogoča, da lahko vse vaše prodajno-rezervacijske kanale (npr. booking.com, airbnb…) med seboj povežete in z njimi upravljate preko enotnega rezervacijskega koledarja. Razpoložljivost vašega obrata se samodejno prilagaja rezervacijam na vseh vaših prodajnih mestih. Ob prejetju rezervacije na enem prodajnem kanalu, SnapGuestov channel manager ostalim prodajnim kanalom sporoči, da soba ni več na voljo. Rezervacije, ki dospejo preko rezervacijskih kanalov, se uvozijo v koledar, ki omogoča pregled in urejanje vseh rezervacij. Na voljo je tudi možnost ročnega vnosa za direktne rezervacije brez provizije (rezervacije po telefonu, po mailu ipd.). Z uporabo SnapGuest-ovega channel manager-ja lahko vaš nastanitveni obrat brezskrbno oglašujete na več različnih prodajno rezervacijskih kanalih, saj nevarnosti overbookinga ni več.
Ali se rezervacije, ki dospejo preko prodajno-rezervacijskih kanalov, samodejno uvozijo v SnapGuest-ov koledar?


Vse rezervacije, ki dospejo preko prodajno rezervacijskih kanalov se v koledar uvozijo samodejno. Ob prejetju nove rezervacije ali kakršne koli spremembe rezervacije v aplikaciji prejmete obvestilo
Kaj se zgodi, če v SnapGuestov koledar rezervacijo vnesemo ročno? Ali se bo status sobe/apartmaja na ostalih prodajno rezervacijskih kanalih prikazal kot nerazpoložljiv?


Rezervacija, ki je bila vnešena direktno, velja za potrjeno rezervacijo. To pomeni, da je nastanitveni obrat za izbran termin na ostalih prodajno rezervacijskih kanalih označen kot nerazpoložljiv.
Kateri postopek je najustreznejši za spoznavanje funkcij Channel Managerja? Kaj je potrebno nastaviti, da lahko pričnem s testiranjem?


Ob aktivaciji nadgradnje SnapGuesta prejmete elektronsko sporočilo s podrobnimi navodili in postopki, ki jim sledite. V zavihku “sobe” je pomembno, da je vnešena vsaj ena nastanitvena enota. Izpolniti je potrebno naslednja polja: ime sobe (sem lahko vnesete tudi številko, v primeru, da imate sobe oštevilčene), tip nastanitve, privzeta cena (bazna cena), število stalnih ležišč in število dodatnih ležišč. V kolikor zavihka “sobe” ne izpolnite, vam bo aplikacija v koledarju javljala napako “ni sob”. V zavihku “sobe” room (prednastavljeno) spremenite podatki, da bodo ti ustrezali vašemu nastanitvenemu obratu. Pred dodajanjem novih nastanitvenih enot morajo biti vsa polja izpolnjena. V nasprotnem primeru upravljanje z rezervacijami ni možno.
Kakšno ceno naj vnesem v zavihku “sobe”?


Cena, vnešena v zavihku sobe, predstavlja osnovno ceno določene enote (soba,apartma ipd.). Vnešena cena se uvozi v privzeti cenik, in predstavlja osnovo za nadaljne spremembe cene. Osnovne cene lahko kasneje spreminjate.
Kaj omogoča privzeti cenik?


V zavihku privzeti cenik je možno spreminjati ceno za določena časovna obdobja kot tudi osnovno ceno. Ceno je možno nastaviti za vsako posamezno nastanitveno enoto posebej. V primeru, da v “privzetem ceniku” ni vnešenega nobenega časovnega obdobja (npr 11.11.2018-12.12.2018) in da za obdobje ni vnešena nova cena, potem aplikacija za tisto obdobje upošteva osnovno ceno.
Kako se določi cene za posamezne prodajne kanale?


V zavihku ceniki se s pritiskom na “+” pojavi polje, kamor vnesete cenik, ki bo veljal za v seznamu izbran prodajni kanal. Cenik poimenujete po prodajnem kanalu, na katerem želite imeti določeno ceno, izbrani prodajni kanal pa spodaj odkljukajte. Vidna so vsa obdobja, ki ste jih nastavili v privzetem ceniku. Ceno na določenem kanalu regulirate s “premico spremembe.” Cena za posamezni kanal se spreminja glede na izbrani odstotek. Premik premice v levo pomeni nižanje cene, premik v desno pa ceno poviša. Vaša nova cena za izbrani prodajni kanal je osnovna cena x izbrani odstotek na premici.
Katere so glavne funkcije, ki jih omogoča koledar rezervacij?


Koledar rezervacij nudi pregled nad vsemi rezervacijami, torej nad rezervacijami, ki dospejo preko prodajnih kanalov in rezervacij, ki so vnešene direktno v SnapGuest aplikacjo. Ena izmed pomembnejših prednosti je ta, da so rezervacije, opravljene preko prodajnih kanalov, samodejno uvožene v koledar. Vsako izmed rezervacij je možno urediti oz. spremeniti. Na voljo so naslednje funkcije: Pregled rezervacije (pregled podatkov o gostu); Urejanja rezervacije (urejanje podatkov o gostu, urejanje datuma prihoda in odhoda, dodajanje števila gostov, premik rezervacije, podaljšanje rezervacije); Premik rezervacije v smeri levo in desno - premik po koledarju (po datumih); Premik rezervacije v smeri gor in dol - premik iz ene nastanitvene enote v drugo; Podaljašnje rezervacije - za določeno št. dni; Preklic nočitve (funkcija je delujoča samo pri rezervaciji, ki je daljša od 1 nočitve ) Preklic rezervacije oz. stornacija (sobe se sprosti na vseh prodajnih kanalih!) Polje “zgodovina sprememb” pri vsaki rezervaciji omogoča pregled sprememb, ki so bile narejene za rezervacijo.
Kaj pomeni “Gost se prijavlja ali odjavlja ločeno” ?


Pomeni, da se gost prijavlja ločeno od datumov rezervacije. Primer: Pričakujemo 4 goste, ki bodo ostali 3 noči. Za eno osebo vemo, da oddide eno noč prej kot ostali. To osebo prijavimo “ločeno od rezervacije”, saj za ostale 3 osebe SnapGuest zabeleži takšen čas bivanja, kot je bila narejena rezervacija.
Katera polja v novi rezervaciji je potrebno obvezno izpolniti?


Nujno je potrebno izpolniti polje ime gosta. Zaradi boljše preglednosti rezervacij je priporočljivo, da so vsa polja pri vnosu nove rezervacije izpolnjena.
Pri ročno vneseni rezervaciji se pojavi šifra rezervacije: SG-3 številke-18. Kaj šifra pomeni?


Rezervacija, ki je v koledarju vidna s šifro SG pomeni, da gre za rezervacijo, ki je bila v SnapGuest vnešena ročno. Vse ostale rezervacije, ki dospejo preko prodajno-rezervacijskih kanalov, imajo drugačno šifro (npr. samo številke ipd).
Pri hitrem pregledu rezervacije je zabeležen samo znesek storitve nočitve. Ali je potrebno znesek turistične takse vnesti ročno?


Ne, turistična taksa se zabeleži šele po tem, ko gosta prijavite preko rezervacije (ikona trikotnik s klicajem). Podatki o gostu se od tu odpošljejo na AJPES, vidni pa so prav tako v zavihku knjiga gostov.
Čemu služi gumb “tiskaj” pri posamezni rezervaciji?


Kmalu bo na voljo tudi davčna blagajna, ki bo omogočala izstavljanje davčno potrjenih računov. S pritiskom na gumb “tiskaj” bo možno natisniti davčno potrjeni račun.
Ali bo Channel manager plačljiva funkcija?


Da, Channel manager je plačljiva funkcija SnapGuesta. Cena zavisi od števila prodajno-rezervacijskih kanalov, ki jih uporabljate. Cena do vključno 5 prodajnih kanalov znaša 250€ za celoletni zakup. Pred nakupom je možna uporaba “free trial” oz. testno obdobje, kjer funkcije Channel managerja 14- dni brezplačno testirate.
Kako vzpostavim povezavo med SnapGuestom in mojimi prodajno rezervacijskimi kanali?


Ko boste v aplikaciji nastavili podatke o sobah in cenike, si na Snapguestovi spletni strani rezervirajte telefonski termin, da bomo skupaj vzpostavili povezavo aplikacije z vašimi prodajnimi kanali.
Kaj je funkcija zavihka “rezervacije”?


Zavihek rezervacije v nadgrajenem SnapGuestu predstavlja glavno stran aplikacije. Tu dostopate do pregleda nad rezervacijami, prihodi, odhodi ter do osnovnih statističnih podatkov. Ta zavihek je zelo uporaben za zaposlene, tako za receptorje, da imajo nadzor nad dnevnimi prihodi in odhodi, kot tudi čistilke, ki imajo pregled nad tem, katere sobe so pripravljene za čiščenje. Zasedenost, prikazana v glavi strani se preračunava na dnevni, mesečni in letni bazi.
Zakaj je dobro uporabljati CM in kaj so prednosti prodaje preko večih prodajno rezervacijskih kanalov?


Povečanje števila prodajnih kanalov, na katerih oddajate svoje nastanitvene kapacitete, pripomore k večji vidnosti nastanitvenega obrata. To vam prinaša boljšo zasedenost ter možnost doseganja boljših cen, kar prinaša boljši zaslužek. Prav tako s pomočjo oglaševanja na ciljnih prodajno rezervacijskih kanalih lahko dosežete natančno željeni segment kupcev. Nastaniteni obrat, ki je viden na večih PRK (booking.com, expedia, agoda, Airbnb) ima večje možnosti zasedenosti, kot nastanitveni obrat, ki je viden samo na enem kanalu. Primer: za določen termi nihče ne opravi rezervacije preko Bookinga. Soba ostane nezasedena. Več kanalov: za tisti termin, ki na bookingu ostane nezaseden, ga zasede gost, ki rezervira preko expedie.

Višja zasedenost nastanitvenega obrata generira večji prihodek. Oglaševanje nastanitvenih kapacitet na prodajnih kanalih običajno ni plačljiva storitev, povzroči pa nastanek stroška provizije za posamezno rezervacijo. Višine provizij so si med seboj precej različne, večinoma pa se gibljejo med 5 in 15-odstotki.

Povezava z Ajpesom

Kaj je SnapGuest-ov Channel Manager?


Channel manager je sinhronizator prodajnih kanalov, ki omogoča, da lahko vse vaše prodajno-rezervacijske kanale (npr. booking.com, airbnb…) med seboj povežete in z njimi upravljate preko enotnega rezervacijskega koledarja. Razpoložljivost vašega obrata se samodejno prilagaja rezervacijam na vseh vaših prodajnih mestih. Ob prejetju rezervacije na enem prodajnem kanalu, SnapGuestov channel manager ostalim prodajnim kanalom sporoči, da soba ni več na voljo. Rezervacije, ki dospejo preko rezervacijskih kanalov, se uvozijo v koledar, ki omogoča pregled in urejanje vseh rezervacij. Na voljo je tudi možnost ročnega vnosa za direktne rezervacije brez provizije (rezervacije po telefonu, po mailu ipd.). Z uporabo SnapGuest-ovega channel manager-ja lahko vaš nastanitveni obrat brezskrbno oglašujete na več različnih prodajno rezervacijskih kanalih, saj nevarnosti overbookinga ni več.
Ali se rezervacije, ki dospejo preko prodajno-rezervacijskih kanalov, samodejno uvozijo v SnapGuest-ov koledar?


Vse rezervacije, ki dospejo preko prodajno rezervacijskih kanalov se v koledar uvozijo samodejno. Ob prejetju nove rezervacije ali kakršne koli spremembe rezervacije v aplikaciji prejmete obvestilo
Kaj se zgodi, če v SnapGuestov koledar rezervacijo vnesemo ročno? Ali se bo status sobe/apartmaja na ostalih prodajno rezervacijskih kanalih prikazal kot nerazpoložljiv?


Rezervacija, ki je bila vnešena direktno, velja za potrjeno rezervacijo. To pomeni, da je nastanitveni obrat za izbran termin na ostalih prodajno rezervacijskih kanalih označen kot nerazpoložljiv.
Kateri postopek je najustreznejši za spoznavanje funkcij Channel Managerja? Kaj je potrebno nastaviti, da lahko pričnem s testiranjem?


Ob aktivaciji nadgradnje SnapGuesta prejmete elektronsko sporočilo s podrobnimi navodili in postopki, ki jim sledite. V zavihku “sobe” je pomembno, da je vnešena vsaj ena nastanitvena enota. Izpolniti je potrebno naslednja polja: ime sobe (sem lahko vnesete tudi številko, v primeru, da imate sobe oštevilčene), tip nastanitve, privzeta cena (bazna cena), število stalnih ležišč in število dodatnih ležišč. V kolikor zavihka “sobe” ne izpolnite, vam bo aplikacija v koledarju javljala napako “ni sob”. V zavihku “sobe” room (prednastavljeno) spremenite podatki, da bodo ti ustrezali vašemu nastanitvenemu obratu. Pred dodajanjem novih nastanitvenih enot morajo biti vsa polja izpolnjena. V nasprotnem primeru upravljanje z rezervacijami ni možno.
Kakšno ceno naj vnesem v zavihku “sobe”?


Cena, vnešena v zavihku sobe, predstavlja osnovno ceno določene enote (soba,apartma ipd.). Vnešena cena se uvozi v privzeti cenik, in predstavlja osnovo za nadaljne spremembe cene. Osnovne cene lahko kasneje spreminjate.
Kaj omogoča privzeti cenik?


V zavihku privzeti cenik je možno spreminjati ceno za določena časovna obdobja kot tudi osnovno ceno. Ceno je možno nastaviti za vsako posamezno nastanitveno enoto posebej. V primeru, da v “privzetem ceniku” ni vnešenega nobenega časovnega obdobja (npr 11.11.2018-12.12.2018) in da za obdobje ni vnešena nova cena, potem aplikacija za tisto obdobje upošteva osnovno ceno.
Kako se določi cene za posamezne prodajne kanale?


V zavihku ceniki se s pritiskom na “+” pojavi polje, kamor vnesete cenik, ki bo veljal za v seznamu izbran prodajni kanal. Cenik poimenujete po prodajnem kanalu, na katerem želite imeti določeno ceno, izbrani prodajni kanal pa spodaj odkljukajte. Vidna so vsa obdobja, ki ste jih nastavili v privzetem ceniku. Ceno na določenem kanalu regulirate s “premico spremembe.” Cena za posamezni kanal se spreminja glede na izbrani odstotek. Premik premice v levo pomeni nižanje cene, premik v desno pa ceno poviša. Vaša nova cena za izbrani prodajni kanal je osnovna cena x izbrani odstotek na premici.
Katere so glavne funkcije, ki jih omogoča koledar rezervacij?


Koledar rezervacij nudi pregled nad vsemi rezervacijami, torej nad rezervacijami, ki dospejo preko prodajnih kanalov in rezervacij, ki so vnešene direktno v SnapGuest aplikacjo. Ena izmed pomembnejših prednosti je ta, da so rezervacije, opravljene preko prodajnih kanalov, samodejno uvožene v koledar. Vsako izmed rezervacij je možno urediti oz. spremeniti. Na voljo so naslednje funkcije: Pregled rezervacije (pregled podatkov o gostu); Urejanja rezervacije (urejanje podatkov o gostu, urejanje datuma prihoda in odhoda, dodajanje števila gostov, premik rezervacije, podaljšanje rezervacije); Premik rezervacije v smeri levo in desno - premik po koledarju (po datumih); Premik rezervacije v smeri gor in dol - premik iz ene nastanitvene enote v drugo; Podaljašnje rezervacije - za določeno št. dni; Preklic nočitve (funkcija je delujoča samo pri rezervaciji, ki je daljša od 1 nočitve ) Preklic rezervacije oz. stornacija (sobe se sprosti na vseh prodajnih kanalih!) Polje “zgodovina sprememb” pri vsaki rezervaciji omogoča pregled sprememb, ki so bile narejene za rezervacijo.
Kaj pomeni “Gost se prijavlja ali odjavlja ločeno” ?


Pomeni, da se gost prijavlja ločeno od datumov rezervacije. Primer: Pričakujemo 4 goste, ki bodo ostali 3 noči. Za eno osebo vemo, da oddide eno noč prej kot ostali. To osebo prijavimo “ločeno od rezervacije”, saj za ostale 3 osebe SnapGuest zabeleži takšen čas bivanja, kot je bila narejena rezervacija.
Katera polja v novi rezervaciji je potrebno obvezno izpolniti?


Nujno je potrebno izpolniti polje ime gosta. Zaradi boljše preglednosti rezervacij je priporočljivo, da so vsa polja pri vnosu nove rezervacije izpolnjena.
Pri ročno vneseni rezervaciji se pojavi šifra rezervacije: SG-3 številke-18. Kaj šifra pomeni?


Rezervacija, ki je v koledarju vidna s šifro SG pomeni, da gre za rezervacijo, ki je bila v SnapGuest vnešena ročno. Vse ostale rezervacije, ki dospejo preko prodajno-rezervacijskih kanalov, imajo drugačno šifro (npr. samo številke ipd).
Pri hitrem pregledu rezervacije je zabeležen samo znesek storitve nočitve. Ali je potrebno znesek turistične takse vnesti ročno?


Ne, turistična taksa se zabeleži šele po tem, ko gosta prijavite preko rezervacije (ikona trikotnik s klicajem). Podatki o gostu se od tu odpošljejo na AJPES, vidni pa so prav tako v zavihku knjiga gostov.
Čemu služi gumb “tiskaj” pri posamezni rezervaciji?


Kmalu bo na voljo tudi davčna blagajna, ki bo omogočala izstavljanje davčno potrjenih računov. S pritiskom na gumb “tiskaj” bo možno natisniti davčno potrjeni račun.
Ali bo Channel manager plačljiva funkcija?


Da, Channel manager je plačljiva funkcija SnapGuesta. Cena zavisi od števila prodajno-rezervacijskih kanalov, ki jih uporabljate. Cena do vključno 5 prodajnih kanalov znaša 250€ za celoletni zakup. Pred nakupom je možna uporaba “free trial” oz. testno obdobje, kjer funkcije Channel managerja 14- dni brezplačno testirate.
Kako vzpostavim povezavo med SnapGuestom in mojimi prodajno rezervacijskimi kanali?


Ko boste v aplikaciji nastavili podatke o sobah in cenike, si na Snapguestovi spletni strani rezervirajte telefonski termin, da bomo skupaj vzpostavili povezavo aplikacije z vašimi prodajnimi kanali.
Kaj je funkcija zavihka “rezervacije”?


Zavihek rezervacije v nadgrajenem SnapGuestu predstavlja glavno stran aplikacije. Tu dostopate do pregleda nad rezervacijami, prihodi, odhodi ter do osnovnih statističnih podatkov. Ta zavihek je zelo uporaben za zaposlene, tako za receptorje, da imajo nadzor nad dnevnimi prihodi in odhodi, kot tudi čistilke, ki imajo pregled nad tem, katere sobe so pripravljene za čiščenje. Zasedenost, prikazana v glavi strani se preračunava na dnevni, mesečni in letni bazi.
Zakaj je dobro uporabljati CM in kaj so prednosti prodaje preko večih prodajno rezervacijskih kanalov?


Povečanje števila prodajnih kanalov, na katerih oddajate svoje nastanitvene kapacitete, pripomore k večji vidnosti nastanitvenega obrata. To vam prinaša boljšo zasedenost ter možnost doseganja boljših cen, kar prinaša boljši zaslužek. Prav tako s pomočjo oglaševanja na ciljnih prodajno rezervacijskih kanalih lahko dosežete natančno željeni segment kupcev. Nastaniteni obrat, ki je viden na večih PRK (booking.com, expedia, agoda, Airbnb) ima večje možnosti zasedenosti, kot nastanitveni obrat, ki je viden samo na enem kanalu. Primer: za določen termi nihče ne opravi rezervacije preko Bookinga. Soba ostane nezasedena. Več kanalov: za tisti termin, ki na bookingu ostane nezaseden, ga zasede gost, ki rezervira preko expedie.

Višja zasedenost nastanitvenega obrata generira večji prihodek. Oglaševanje nastanitvenih kapacitet na prodajnih kanalih običajno ni plačljiva storitev, povzroči pa nastanek stroška provizije za posamezno rezervacijo. Višine provizij so si med seboj precej različne, večinoma pa se gibljejo med 5 in 15-odstotki.

Portal Ajpes

Kako se registriam v Ajpes?


Potek registracije v spletni portal AJPES, si lahko ogledate na sledečem videu.
Kako dodam objekt v RNO?


Registracija vašega nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov (RNO) je prikazana na sledečem videu.
Kako dodam poročevalca v eTurizem?


Za dodajanje poročevalca v eTurizem sledite postopku prikazanem v videu. Potrebno je kvalificirano digitalno potrdilo (KDP)!
Kako oddam mesečno poročilo v eTurizem?


Uporabnikom Snapguesta ni potrebno oddajati mesečnih poročil preko eTurizma, saj to lahko na enostavnejši način storijo preko aplikacije. Glej rubriko Mesečna poročila.
Ali moram še vedno poročati podatke na občino?


Dobili smo številna vprašanja o tem, ali je potrebno turistično takso in mesečna poročila poleg AJPES-u poročati še vaši občini. Za vas smo se pozanimali pri pristojnemu državnemu organu. Izvedeli smo, da velika večina občin kljub prehodnemu obdobju še ni pripravljena na novo poročanje ter da imajo težave pri pridobivanju podatkov. Nekatere občine so tudi pozvale lastnike, da podatke sporočijo na "star način". Novi zakon veleva, da je izvajalec nastanitvene dejavnosti dolžan poročati podatke le na AJPES. Vaša občina po novem pridobi podatke o številu opravljenih nočitev v vašem objektu ter znesku turističnih taks neposredno od AJPES-a. Aplikacija Snapguest avtomatsko posreduje vse podatke v AJPES-ovo aplikacijo eTurizem kar zadošča zakonu, zato izpis na "star način" ni možen. Predstavnica Mestne uprave Ljubljana (odgovorno oseba za pobiranje turističnih taks), je povedala, da lastniki (citiramo) "Lahko oddajo samo skupno število gostov in prenočitev" ter da ni potrebno ločiti med domačimi in tujimi gosti. Kaj storiti? Kljub temu, da podatkov po zakonu niste več dolžni poročati po starem, Vam svetujemo, da naredite posnetek zaslona "screen shoot" o poročilu turistične takse znotraj aplikacije, ter sliko pošljete pristojnim občinam.
Kaj je potrebno storiti z aplikacijo SnapGuest, kadar določeno obdobje ne oddajamo nastanitvenih kapacitet (npr. odjava sobodajalstva iz PRS-ja za določeno časovno obdobje)?


V aplikaciji SnapGuest ni potrebno ničesar spremeniti. Prav tako nam ni potrebno sporočiti, da trenutno ne oddajate nastanitvenih kapacitet. Ko se boste ponovno začeli ukvarjati z oddajanjem nastanitvenih kapacitet, aplikacije pričnete ponovno uporabljati na enak način, kot do sedaj. Pomembno! Aplikacije Snapguest za mirujoče obdobje ne izbrišite iz telefona, saj vam služi kot knjiga gostov. Poleg tega iz registra nastanitvenih obratov vašega nastanitvenega obrata ne izbrišite. Dovolj je, da se kot izvajalec nastanitvenega obrata DEAKTIVIRATE
Kako ponovno aktiviram SnapGuest kot sobodajalec - z novo matično številko?


V primeru, da ste sobodajalstvo konec lanskega leta zaprli in boste ali ste letos ponovno pričeli z oddajanjem vašega nastanitvenega obrata, morate za aktiviranje prijave gostov preko SnapGuesta narediti naslednje korake:

1.KORAK: VPIS V POSLOVNI REGISTER

Na AJPES-u se kot sobodajalec ponovno vpišete v Poslovni register Slovenije, kjer boste prejeli tudi novo matično številko.

2. KORAK: PREVZEM OBSTOJEČEGA OBRATA V RNO (vaša obstoječa 6 mestna RNO ID številka)

V registru nastanitvenih obratov kot sobodajalec z novo matično številko prevzemite vaš obstoječi ne aktivni nastanitveni obrat, katerega ste de-aktivirali lani ob prenehanju sobodajalstva. Za ta korak obstajajo tri možnosti:

 • Z digitalnim potrdilom ta korak lahko opravite sami,
 • Prevzem obrata vam ob vpisu v Poslovni register Slovenije lahko uredijo na AJPESU,
 • Proti plačilu ta korak lahko s pooblastilom opravimo mi,

3. KORAK: AKTIVIRAJTE ETURIZEM IN DODAJTE POROČEVALCA

Izvajalci z novo matično številko aktivirajte e-Turizem in ponovno dodajte Snapguest kot poročevalca.

 • Z digitalnim potrdilom lahko ta korak opravite sami,
 • Proti plačilu ta korak lahko s pooblastilom opravimo mi.

Pri dodajanju poročevalca v eTurizem si lahko pomagate z naslednji video posnetkom: https://www.youtube.com/watch?v=06zy7vyoCeQ.

Rezervacijski koledar s channel managerjem

Kaj je SnapGuest-ov Channel Manager?


Channel manager je sinhronizator prodajnih kanalov, ki omogoča, da lahko vse vaše prodajno-rezervacijske kanale (npr. booking.com, airbnb…) med seboj povežete in z njimi upravljate preko enotnega rezervacijskega koledarja. Razpoložljivost vašega obrata se samodejno prilagaja rezervacijam na vseh vaših prodajnih mestih. Ob prejetju rezervacije na enem prodajnem kanalu, SnapGuestov channel manager ostalim prodajnim kanalom sporoči, da soba ni več na voljo. Rezervacije, ki dospejo preko rezervacijskih kanalov, se uvozijo v koledar, ki omogoča pregled in urejanje vseh rezervacij. Na voljo je tudi možnost ročnega vnosa za direktne rezervacije brez provizije (rezervacije po telefonu, po mailu ipd.). Z uporabo SnapGuest-ovega channel manager-ja lahko vaš nastanitveni obrat brezskrbno oglašujete na več različnih prodajno rezervacijskih kanalih, saj nevarnosti overbookinga ni več.
Ali se rezervacije, ki dospejo preko prodajno-rezervacijskih kanalov, samodejno uvozijo v SnapGuest-ov koledar?


Vse rezervacije, ki dospejo preko prodajno rezervacijskih kanalov se v koledar uvozijo samodejno. Ob prejetju nove rezervacije ali kakršne koli spremembe rezervacije v aplikaciji prejmete obvestilo
Kaj se zgodi, če v SnapGuestov koledar rezervacijo vnesemo ročno? Ali se bo status sobe/apartmaja na ostalih prodajno rezervacijskih kanalih prikazal kot nerazpoložljiv?


Rezervacija, ki je bila vnešena direktno, velja za potrjeno rezervacijo. To pomeni, da je nastanitveni obrat za izbran termin na ostalih prodajno rezervacijskih kanalih označen kot nerazpoložljiv.
Kateri postopek je najustreznejši za spoznavanje funkcij Channel Managerja? Kaj je potrebno nastaviti, da lahko pričnem s testiranjem?


Ob aktivaciji nadgradnje SnapGuesta prejmete elektronsko sporočilo s podrobnimi navodili in postopki, ki jim sledite. V zavihku “sobe” je pomembno, da je vnešena vsaj ena nastanitvena enota. Izpolniti je potrebno naslednja polja: ime sobe (sem lahko vnesete tudi številko, v primeru, da imate sobe oštevilčene), tip nastanitve, privzeta cena (bazna cena), število stalnih ležišč in število dodatnih ležišč. V kolikor zavihka “sobe” ne izpolnite, vam bo aplikacija v koledarju javljala napako “ni sob”. V zavihku “sobe” room (prednastavljeno) spremenite podatki, da bodo ti ustrezali vašemu nastanitvenemu obratu. Pred dodajanjem novih nastanitvenih enot morajo biti vsa polja izpolnjena. V nasprotnem primeru upravljanje z rezervacijami ni možno.
Kakšno ceno naj vnesem v zavihku “sobe”?


Cena, vnešena v zavihku sobe, predstavlja osnovno ceno določene enote (soba,apartma ipd.). Vnešena cena se uvozi v privzeti cenik, in predstavlja osnovo za nadaljne spremembe cene. Osnovne cene lahko kasneje spreminjate.
Kaj omogoča privzeti cenik?


V zavihku privzeti cenik je možno spreminjati ceno za določena časovna obdobja kot tudi osnovno ceno. Ceno je možno nastaviti za vsako posamezno nastanitveno enoto posebej. V primeru, da v “privzetem ceniku” ni vnešenega nobenega časovnega obdobja (npr 11.11.2018-12.12.2018) in da za obdobje ni vnešena nova cena, potem aplikacija za tisto obdobje upošteva osnovno ceno.
Kako se določi cene za posamezne prodajne kanale?


V zavihku ceniki se s pritiskom na “+” pojavi polje, kamor vnesete cenik, ki bo veljal za v seznamu izbran prodajni kanal. Cenik poimenujete po prodajnem kanalu, na katerem želite imeti določeno ceno, izbrani prodajni kanal pa spodaj odkljukajte. Vidna so vsa obdobja, ki ste jih nastavili v privzetem ceniku. Ceno na določenem kanalu regulirate s “premico spremembe.” Cena za posamezni kanal se spreminja glede na izbrani odstotek. Premik premice v levo pomeni nižanje cene, premik v desno pa ceno poviša. Vaša nova cena za izbrani prodajni kanal je osnovna cena x izbrani odstotek na premici.
Katere so glavne funkcije, ki jih omogoča koledar rezervacij?


Koledar rezervacij nudi pregled nad vsemi rezervacijami, torej nad rezervacijami, ki dospejo preko prodajnih kanalov in rezervacij, ki so vnešene direktno v SnapGuest aplikacjo. Ena izmed pomembnejših prednosti je ta, da so rezervacije, opravljene preko prodajnih kanalov, samodejno uvožene v koledar. Vsako izmed rezervacij je možno urediti oz. spremeniti. Na voljo so naslednje funkcije: Pregled rezervacije (pregled podatkov o gostu); Urejanja rezervacije (urejanje podatkov o gostu, urejanje datuma prihoda in odhoda, dodajanje števila gostov, premik rezervacije, podaljšanje rezervacije); Premik rezervacije v smeri levo in desno - premik po koledarju (po datumih); Premik rezervacije v smeri gor in dol - premik iz ene nastanitvene enote v drugo; Podaljašnje rezervacije - za določeno št. dni; Preklic nočitve (funkcija je delujoča samo pri rezervaciji, ki je daljša od 1 nočitve ) Preklic rezervacije oz. stornacija (sobe se sprosti na vseh prodajnih kanalih!) Polje “zgodovina sprememb” pri vsaki rezervaciji omogoča pregled sprememb, ki so bile narejene za rezervacijo.
Kaj pomeni “Gost se prijavlja ali odjavlja ločeno” ?


Pomeni, da se gost prijavlja ločeno od datumov rezervacije. Primer: Pričakujemo 4 goste, ki bodo ostali 3 noči. Za eno osebo vemo, da oddide eno noč prej kot ostali. To osebo prijavimo “ločeno od rezervacije”, saj za ostale 3 osebe SnapGuest zabeleži takšen čas bivanja, kot je bila narejena rezervacija.
Katera polja v novi rezervaciji je potrebno obvezno izpolniti?


Nujno je potrebno izpolniti polje ime gosta. Zaradi boljše preglednosti rezervacij je priporočljivo, da so vsa polja pri vnosu nove rezervacije izpolnjena.
Pri ročno vneseni rezervaciji se pojavi šifra rezervacije: SG-3 številke-18. Kaj šifra pomeni?


Rezervacija, ki je v koledarju vidna s šifro SG pomeni, da gre za rezervacijo, ki je bila v SnapGuest vnešena ročno. Vse ostale rezervacije, ki dospejo preko prodajno-rezervacijskih kanalov, imajo drugačno šifro (npr. samo številke ipd).
Pri hitrem pregledu rezervacije je zabeležen samo znesek storitve nočitve. Ali je potrebno znesek turistične takse vnesti ročno?


Ne, turistična taksa se zabeleži šele po tem, ko gosta prijavite preko rezervacije (ikona trikotnik s klicajem). Podatki o gostu se od tu odpošljejo na AJPES, vidni pa so prav tako v zavihku knjiga gostov.
Čemu služi gumb “tiskaj” pri posamezni rezervaciji?


Kmalu bo na voljo tudi davčna blagajna, ki bo omogočala izstavljanje davčno potrjenih računov. S pritiskom na gumb “tiskaj” bo možno natisniti davčno potrjeni račun.
Ali bo Channel manager plačljiva funkcija?


Da, Channel manager je plačljiva funkcija SnapGuesta. Cena zavisi od števila prodajno-rezervacijskih kanalov, ki jih uporabljate. Cena do vključno 5 prodajnih kanalov znaša 250€ za celoletni zakup. Pred nakupom je možna uporaba “free trial” oz. testno obdobje, kjer funkcije Channel managerja 14- dni brezplačno testirate.
Kako vzpostavim povezavo med SnapGuestom in mojimi prodajno rezervacijskimi kanali?


Ko boste v aplikaciji nastavili podatke o sobah in cenike, si na Snapguestovi spletni strani rezervirajte telefonski termin, da bomo skupaj vzpostavili povezavo aplikacije z vašimi prodajnimi kanali.
Kaj je funkcija zavihka “rezervacije”?


Zavihek rezervacije v nadgrajenem SnapGuestu predstavlja glavno stran aplikacije. Tu dostopate do pregleda nad rezervacijami, prihodi, odhodi ter do osnovnih statističnih podatkov. Ta zavihek je zelo uporaben za zaposlene, tako za receptorje, da imajo nadzor nad dnevnimi prihodi in odhodi, kot tudi čistilke, ki imajo pregled nad tem, katere sobe so pripravljene za čiščenje. Zasedenost, prikazana v glavi strani se preračunava na dnevni, mesečni in letni bazi.
Zakaj je dobro uporabljati CM in kaj so prednosti prodaje preko večih prodajno rezervacijskih kanalov?


Povečanje števila prodajnih kanalov, na katerih oddajate svoje nastanitvene kapacitete, pripomore k večji vidnosti nastanitvenega obrata. To vam prinaša boljšo zasedenost ter možnost doseganja boljših cen, kar prinaša boljši zaslužek. Prav tako s pomočjo oglaševanja na ciljnih prodajno rezervacijskih kanalih lahko dosežete natančno željeni segment kupcev. Nastaniteni obrat, ki je viden na večih PRK (booking.com, expedia, agoda, Airbnb) ima večje možnosti zasedenosti, kot nastanitveni obrat, ki je viden samo na enem kanalu. Primer: za določen termi nihče ne opravi rezervacije preko Bookinga. Soba ostane nezasedena. Več kanalov: za tisti termin, ki na bookingu ostane nezaseden, ga zasede gost, ki rezervira preko expedie.

Višja zasedenost nastanitvenega obrata generira večji prihodek. Oglaševanje nastanitvenih kapacitet na prodajnih kanalih običajno ni plačljiva storitev, povzroči pa nastanek stroška provizije za posamezno rezervacijo. Višine provizij so si med seboj precej različne, večinoma pa se gibljejo med 5 in 15-odstotki.