top of page

AJPES

1. osnova AJPES portal
2. Dodajanje objekta v RNO
(register namestitvenih obratov)
1.1 Registracija v AJPES
3. Dodajanje poročevalca v eTurizem
4. Registracija v SnapGuest eTurizem
bottom of page