Navodila za uporabo osnovnega paketa

1. KORAK: Najprej je v aplikacijo potrebno vnesti podatke o vašem nastanitvenem obratu. V kolikor imate nastanitveni obrat v aplikacijo že vnešen ali celo aktiven, ta korak preskočite.

 

Urejanje podatkov o nastanitvenem obratu.

!!! DODATEN KORAK ZA NOVE UPORABNIKE: Pred vzpostavitvijo povezave Snapguest - eTurizem, je potrebno podjetje SnapGuest dodati kot poročevalca. V pomoč vam je lahko naslednji video posnetek:

 

Dodajanje SnapGuest-a kot poročevalca v eTurizem.

POMEMBNO: Povezavo v aplikaciji med SnapGuest-om in eTurizm-om (AJPES) vzpostavimo mi. V kolikor povezave še nimate, nas lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: info@snapguest.si

2. KORAK: Pred začetkom uporabe aplikacije, je potrebno urediti še sobe, cenik in pogoje poslovanja.  V kolikor zgoraj omenjenih funkcij v vašem meniju ne najdete, nas o tem obvestite na info@snapguest.si ali preko klepetalnice v aplikaciji (zavihek pomoč) in vključili vam bomo ustrezen prikaz (spremenili tip licence).

SPLETNA STRAN NAJEMI SOBO: Z vnosom sob, cen in pogojev poslovanja imate izpolnjene vse pogoje za direktno povezavo s slovensko spletno stranjo: https://najemi-sobo.si/#/, ki vam omogoča oglaševanje vašega nastanitvenega obrata. Na omenjeni strani lahko uredite podatke o obratu, dodate opis in slike. Na portalu Najemi sobo  bo vašo sobo možno rezervirati po ceni, kakršna je vnešena v privzetem ceniku SnapGuest-ovega portala.

V primeru neuporabe SnapGuest-ovih funkcij: sobe, cene, pogoji prodaje in koledar (ročne rezervacije), se na spletni strani https://najemi-sobo.si/# oglašujete na povpraševanje.

Navodila za ureditev podatkov o vašem nastanitvenem obratu na spletni strani Najemi sobo vam bomo posredovali v ločenem elektronskem sporočilu. 

 

V zavihku SOBE vnesete vaše sobe/apartmaje ipd.

 

V zavihku CENIKI nastavite vaše prodajne cene.

 

V zavihku POGOJI POSLOVANJA nastavite še želene pogoje.

3. KORAK: Po ureditvi vseh potrebnih informacij o vašem nastanitvenem obratu, lahko pričnete z uporabo aplikacije.  Vsako prejeto rezervacijo vnesete v SnapGuest. Koledar vam omogoča pregled in urejanje vseh rezervacij na enem mestu. 

SPLETNA STRAN NAJEMI SOBO: Rezervacije, prejete preko najemi-sobo.si, se bodo v vaš koledar uvozile samodejno. 

V kolikor še ne uporabljate SnapGuestovega channel managerja, je v izogib prekrivanja rezervacij v  SnapGuestov koledar potrebno ročno vnašati vse rezervacije, prejete preko drugih prodajnih poti. Le tako bo lahko na portalu najemi-sobo.si prikazana dejanska razpoložljivost vaše nastanitve.

MESEČNA POROČILA: Dosledno izpolnjevanje koledarja rezervacij  v aplikaciji vam omogoči samodejno oblikovanje ter pošiljanje mesečnih poročil prvega v mesecu, za pretekli mesec. Na takšen način vam še nekoliko olajšamo poslovanje.

V kolikor rezervacij ne boste vnašali v aplikacijo, je potrebno mesečno poročilo oddati ročno, v zavihku MESEČNA POROČILA, med 1. in 10. v mesecu, za pretekli mesec.  

 

Dodajanje rezervacij v aplikacijo.

4. KORAK: Ob prihodu gosta njegov dokument poskenirate in ga na takšen način prijavite v SnapGuest-ov in Ajpes-ov sistem.

POMEMBNO: Gosta je potrebno v sistem prijaviti najkasneje v 12 urah od prihoda gosta. 

 

Prijava gosta preko rezervacije.

5. KORAK: Ob odhodu gosta izdate še račun in postopek je zaključen. 

POMEMBNO: Za integracijo davčne blagajne v SnapGuestov profil, nas je potrebno kontaktirati preko elektronskega naslova: info@snapguest.si. Na vaš elektronski naslov vam bomo poslali dostop za registracijo. Prav tako vam bomo podrobna navodila za registracijo in uporabo davčne blagajne poslali v ločenem sporočilu. 

 

V kolikor v aplikacijo ne vnesete rezervacije gosta,
račun izdate v zavihku RAČUNI.

 

V kolikor v aplikacijo vnesete rezervacijo gosta,
račun izdate iz rezervacije ali v zavihku RAČUNI.

6. KORAK: Najkasneje do 25. v mesecu, za pretekli mesec je potrebno vaši občini poravnati znesek turistične takse. V kolikor vam občina ne pošilja obračunov, si lahko pomagate s poročilom turistične takse v aplikaciji SnapGuest.

 

V zavihku POROČILO TURISTIČNE TAKSE pridobite podatke o znesku turistične takse, katerega je potrebno nakazati vaši občini.

Za dodatne informacije o uporabi aplikacije smo vam na voljo preko elektronskega naslova: info@snapguest.si